Gizlilik Bildirimi

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

AMPULMAMPUL E-TİCARET KULANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI

1.1. " ampulmampul " E-Ticareti kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdir de " ampulmampul " E-Ticaret Sitesini kullanmaktan vazgeçiniz. " ampulmampul ", sahibi olduğu sitede yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
1.2. Bu E-Ticaret Sitesi Emekyemez Mh. Yanıkkapı Sk. Yanıkkapı İş Hanı No:27 Kat : 2/3 Karaköy-Beyoğlu / İSTANBUL / TÜRKİYE adresinde mukim LEDDEL ELEKTRİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET (bundan sonra kuruluşu olan " ampulmampul " olarak anılacaktır) dir. " ampulmampul " de sunulan ve işbu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen hizmetler LEDDEL ELEKTRİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu " ampulmampul " de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde " ampulmampul " e erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları " ampulmampul " "Üye" ye herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak  " ampulmampul " de yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır.  " ampulmampul " tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği  "ampulmampul " hizmetlerinden yararlanan ve  " ampulmampul " e erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.


1.4. İşbu " ampulmampul " E-Ticaret" 13/04/2015 tarihinde en son değişiklik yapılarak (Sürüm 1.0.) ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; " ampulmampul " ü kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu "Kullanım Koşulları" ayrıca, " ampulmampul " hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "Üyelik Sözleşmesi" nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. SİTE: " ampulmampul "  tarafından belirlenen çerçeve içerisin de çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.ampulmampul.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.
2.2. KULLANICI : " ampulmampul " e ve/veya " ampulmampul veritabanı" na çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.
2.3. LİNK : " ampulmampul " içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden " ampulmampul " e, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.
2.4. İÇERİK : " ampulmampul " den yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.
2.6. " AMPULMAMPUL VERİTABANI": " ampulmampul " dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği " ampulmampul " e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.
2.7. "ÜYE" : " ampulmampul " tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, "ÜYE"lik sürecini tamamlayarak; " ampulmampul " ün elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri "ÜYE"lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişidir.
2.8. "ÜYE SÖZLEŞMESİ": " ampulmampul " tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; " ampulmampul " ile "ÜYE" arasında üyelik kayıt sürecinde "ÜYE"nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. " ampulmampul ", "ÜYE SÖZLEŞMESİ" ni farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle "ÜYE"nin onayına sunabilir. Bu durumda "ÜYE" olacak kişi; almak istediği ürün ve hizmetlere göre; o ürün ve hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği ürün ve hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.

3. AMPULMAMPUL HİZMETLERİ

3.1. " ampulmampul " tarafından "AMPULMAMPUL VERİTABANI" na yüklenen içeriklerin "ÜYELER" tarafından " ampulmampul " üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle "AMPULMAMPUL VERİTABANI" üzerinden sorgulanabilmesini ve " ampulmampul " e ait ara yüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.
3.2. " ampulmampul " "ÜYE" kullanımına açılan ara yüzlerde gösterilen, bu alanlarda satışa sunulan ürünlerin, ön gördüğü takdirde stok durumlarını, temin sürelerini saklı tutma hakkına sahiptir.
3.3. "ÜYE", " ampulmampul " ün üyelik, garanti, iade, güvenlik koşullarının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve ilgili sözleşmeleri okuyup kabul ettiğini beyan eder.
3.4. " ampulmampul " tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler " ampulmampul " tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen " ampulmampul " ün yetkisi dahilindedir. " ampulmampul " bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.


4. AMPULMAMPUL E-TİCARET KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. "ÜYELER" yalnızca hukuka uygun amaçlarla " ampulmampul " üzerinde işlem yapabilirler. "ÜYE" lerin, " ampulmampul " dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.
4.2. " ampulmampul ", "ÜYE" ler tarafından " ampulmampul veritabanı" na yüklenen "İÇERİK" lerin "ÜYE" ler tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır.
4.3. "ÜYE" " ampulmampul " dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla " ampulmampul " ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
4.4. " ampulmampul "dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan üyelik hizmetlerde; "ÜYE"ler tarafından oluşturulan "İÇERİK" lere yapılan yorumlardan dolayı " ampulmampul " ün, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, " ampulmampul " çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin, " ampulmampul " yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.
4.5. "ÜYE" ler, " ampulmampul " e " ampulmampul " dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. " ampulmampul ", "ÜYE" ler tarafından " ampulmampul " e iletilen veya " ampulmampul " üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.
4.6. "ÜYE" ler, " ampulmampul " dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, " ampulmampul " ün ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
4.7. " ampulmampul ", " ampulmampul " dahilinde sunulan hizmetleri ve " ampulmampul " dahilinde erişilen "İÇERİK"leri içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. " ampulmampul ", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
4.8. "ÜYE" ler, " ampulmampul " ün talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. " ampulmampul " tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde " ampulmampul " tarafından yapabilir. " ampulmampul " tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "ÜYE"ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği "ÜYE"ye aittir.
4.9. "ÜYE" ler, " ampulmampul " dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden eden " ampulmampul " ün ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.
4.10. " ampulmampul " üzerinden, " ampulmampul " ün kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK" lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. " ampulmampul " üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında " ampulmampul " ün herhangi bir sorumluluğu yoktur.
4.11. " ampulmampul ", 5651 Sayılı Yasa uyarınca "İçerik Sağlayıcısı" dır. " ampulmampul ", 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca " İçerik Sağlayıcı" lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla "ÜYE" lerin " ampulmampul " üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.
4.12. " ampulmampul ", 5651 Sayılı Yasa uyarınca " İçerik Sağlayıcı" olması nedeniyle ilgili yasanın 5. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere tam ve eksiksiz olarak uymakla mükelleftir.
4.13. " ampulmampul ", " ampulmampul " üzerinden "ÜYE"ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "ÜYELİK SÖZLEŞME" leri hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. " ampulmampul " aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, " ampulmampul " ün hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
4.14. " ampulmampul " üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde "AMPULMAMPUL VERİTABANI" ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak "AMPULMAMPUL VERİTABANI" ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)'deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak " ampulmampul " tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.
4.15. " ampulmampul " üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya " ampulmampul " ün yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; " ampulmampul " ün gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.
4.16. " ampulmampul " üzerinden yayınlanan ilanların, "AMPULMAMPUL ARAYÜZÜ"nün " ampulmampul " ün yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.
4.17. " ampulmampul " üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü "İÇERİK" in " ampulmampul " nun yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce " ampulmampul " sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.
4.18. " ampulmampul " üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve " ampulmampul " ün yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.
4.19. "AMPULMAMPUL VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen " ampulmampul " ün yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5. AMPULMAMPUL KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

" ampulmampul ", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu " ampulmampul Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda " ampulmampul " de ilan ederek değiştirebilir. İşbu " ampulmampul Kullanım Koşulları" nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu " ampulmampul Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

6. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, " ampulmampul " işbu " ampulmampul Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "ÜYELİK SÖZLEŞME" sinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, " ampulmampul " açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "AMPULMAMPUL" ün herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

"Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve " ampulmampul " ün gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu " ampulmampul Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu " ampulmampul Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu " ampulmampul Kullanım Koşulları" " ampulmampul " tarafından " ampulmampul " içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. "ÜYE" ler işbu sözleşme hükümlerini " ampulmampul " ü kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. " ampulmampul ", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek " ampulmampul " üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Size Ait Bilgiler (Fatura Adresi, Teslimat Adresi Vs.) Hiçbir Şekilde 3. Kişiler İle Paylaşılmaz

AMPULMAMPUL Kişisel Bilgilerinizi Saklar ?

Sitemizi ziyaret için herhangi bir kişisel bilginizi bize vermek zorunda değilsiniz. Ama Online hizmetlerinden yararlanacaksanız üye olmanız ve bazı kişisel bilgilerinizi vermeniz gerekmektedir.

Herhangi bir zamanda sitemizi ziyaret ettiğinizde web sunucumuz tarayıcınızın bağlanmış olduğu IP adresini isimsiz kullanıcı olarak kaydeder." ampulmampul " kullanıcıların kişisel bilgilerini üç temel amaç için saklar:

1. Belirli hizmetlerde isteklerinizi yerine getirmek,

2. Karşınıza gelecek olan sitede isteğinize göre içerik ve reklam sağlamak,

3. Dilediğiniz ürünlerden, hizmetlerden ve promosyonlarımızdan haberdar edilmenizi sağlamak.

Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği

" ampulmampul ", vermiş olduğunuz tüm kişisel kimlik bilgilerinizi gizli tutar. Ancak yaptığınız alışverişlerde ürünü satın aldığınızda mağaza, ürünü teslim edebilmek için adınızı ve adresinizi bilmek zorundadır. Bu iki bilgi sistem tarafından bize iletilir. Kart bilgileriniz sadece bankaya onay için gider. Kayıt altına alınmaz.

Diğer Sitelere Link

" ampulmampul ", reklam, banner veya sponsorluk veren şirketlerin internet sitelerine link sağlayabilir. " ampulmampul ", link verdiği sitelerin bilgi kullanımı, etik ilkeleri ve gizlilik prensiplerinden sorumlu değildir.

Diğer Bilgiler

Kullanıcı İstekleri ve Geri Bildirimleri

" ampulmampul ", üye ve ziyaretçilerin site ile ilgili tarafımıza ulaştırdıkları her türlü istek, öneri ve soruları içeren bilgiler site performansını ölçmek açısından saklanmaktadır. Bu bilgiler kişilerin kendilerine yanıt vermek dışında herhangi bir amaç için kullanılamaz. Alışverişinizi tamamladıktan sonra size alışverişinizi değerlendirmeniz için bir değerlendirme formu gönderebiliriz. Bu formu doldurarak sistemimizi iyileştirmemiz açısından bize yardımcı olabilirsiniz.

İçerik Kullanımı

" ampulmampul " web sitesinde yayınlanan hiçbir yazı veya grafik üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanılamaz. Bu sitede yer alan içerik materyali ya da fonksiyonalite, başka mecralarda yayınlanamaz, " ampulmampul " ün izni olmadan internet sitelerine link verilemez.

Ssl (Güvenlik Sertifikası)

SSL (RapidSSL)ile güvenlik altındadır.

İşbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası, Satış Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR